สุขภาพช่องปากที่ดีของท่าน คือบริการของเรา

ช่องปาก เป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหาร เป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่ร่างกาย สุขภาพช่องปากที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของสุขภาพกายที่ดีการมีสุขภาพช่องปากที่ไม่สมบูรณ์ อาจนำไปสู่การบดเคี้ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ฟันที่สะอาดสวยงาม ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้พบเห็น
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก มีการรักษาฟัน สาขาต่างๆ ด้วยระบบปลอดเชื้อที่ทันสมัย ผู้เข้ารับบริการทุกคน สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ยังมีความสะอาดปลอดภัยอีกด้วย

บริการ


 

  ทันตกรรมป้องกัน

 • ตรวจสุขภาพช่องปาก
 • ขูดหินปูน
 • Dental Sealants
 • Fluoride Treatment
 • ฟอกสีฟัน

  บริการผ่าตัด-ถอนฟัน

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ผ่าตัดตกแต่งกระดูก
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือก
 

  ทันตกรรมซ่อมแซม

 • อุดฟัน
 • ครอบฟัน
 • ฝังรากเทียม
 • ทำสะพานฟัน
 • ทำฟันปลอม
 • รักษารากฟัน

  ทันตกรรมเสริมความงาม

 • อุดฟัน
 • จัดฟัน
 • ฟอกสีฟัน
 • ตบแต่งรูปร่างฟัน
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือก
 • ปิดช่องว่างระหว่างฟัน
 

  บริการอื่น ๆ

 • บริการซ่อมฟันปลอม
 • ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
 • ถ่ายภาพรังสี Orthopantomogram, Lateral Cephalogram
©Eye Ear Nose Throat Hospital. All Rights Reserved. URL:http://www.eent.co.th/ TEL :(662) 886-6600-16 Fax. (662) 433-3613
585 Sirinthorn Rd., Bangbumru, Bangplad, Bangkok 10700
Email : eent@eent.co.th