แผนก หู คอ จมูก

หู คอ จมูก เป็นอวัยวะ ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ความผิดปกติจะเกิด เมื่ออวัยวะเหล่านี้ทำงานผิดพลาด ไม่ว่าการได้ยินลดลง เสียการทรงตัว หายใจไม่คล่อง กลืนลำบาก นอนกรน หรือ บางทีก็มีก้อน หรือเลือดออกผิดปกติ โผล่ขึ้นมาทำให้รู้สึกหวาดกลัวว่าจะมีโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นหรือไม่ แผนกหูคอจมูกทำหน้าที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษาปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัญหาบริเวณศรีษะและลำคอ ด้วยเครื่องมือตรวจอันทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ซึ่งผ่านการอบรมทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรด้าน ตรวจการได้ยิน การฝึกพูดเพื่อให้บริการสำหรับ เด็กที่มีปัญหาพูดช้า พูดไม่ชัด หรือในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเสียงแหบ จากการใช้เสียงผิดปกติ

บริการ
  • ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
  • ตรวจวัดการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์
  • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
  • ตรวจและรักษาโรคนอนกรน
  • บริการใส่เครื่องช่วยฟัง
  • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกพูด

 

©Eye Ear Nose Throat Hospital. All Rights Reserved. URL:http://www.eent.co.th/ TEL :(662) 886-6600-16 Fax. (662) 433-3613
585 Sirinthorn Rd., Bangbumru, Bangplad, Bangkok 10700
Email : eent@eent.co.th