Call Center

PM2.5 มีผลกับดวงตาหรือไม่ ?

PM 2.5 มีผลต่อสุขภาพตาด้วยนะ

จากการที่ในปัจจุบัน สภาพอากาศมีสาร PM2.5 ปนเปื้อนในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้มีการแจ้งถึงผลเสียที่มีต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ แต่การศึกษาในประเทศที่มีปัญหาพบสาร pm 2.5 ในอากาศปริมาณมาก เช่น จีน พบว่า สาร PM 2.5 มีผลต่อดวงตาด้วย ซึ่งจะแปรผันตามปริมาณPM 2.5 ในอากาศ โดยจะทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

  1. ในคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว จะทำให้อาการภูมิแพ้ที่ตา เช่น ตาแดง คัน เคืองตา และขี้ตา เป็นมากขึ้น
  2. ในคนปกติทั่วไป จะทำให้ตาแห้ง และเป็นตาแดงง่ายขึ้น

การป้องกันสาร PM2.5 เข้าสู่ร่างกายนอกจากจะใส่ mask ที่มีความสามารถกันสารนี้ได้แล้ว การใส่แว่นกัน ลม กันฝุ่น ก็น่าจะมีประโยชน์ ส่วนผู้ที่มีอาการแล้ว การใช้ยาน้ำตาเทียม ยาลดการแพ้ในดวงตา จะช่วยทำให้ดีขึ้น การลดการใช้สายตาจะทำให้ลดปัจจัยส่งเสริมของอาการผิดปกติเหล่านี้ได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

พญ. เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ
บทความโดย
พญ. เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน รพ. ตา หู คอ จมูก