ค่าใช้จ่ายในการทำเลสิก

ประเภทการรักษา ราคา ปกติ
ค่าตรวจประเมินสภาพตา 1,200 บาท 1,500 บาท
ReLEx SMILE 92,000 บาท 98,000 บาท
FEMTOLASIK 68,000 บาท 78,000 บาท
PRK 39,000 บาท 45,000 บาท
Presbyond 56,000 – 70,000 บาท -
อัตราค่าใช้จ่าย (สำหรับ 2 ตา)
  • ชำระเงินสด ลด 3%
  • ผ่อน 0% นาน 3 เดือน กับธนาคากสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ผ่อน 0% นาน 3 เดือน กับธนาคารทหารไทย (ต้องติดต่อธนาคารก่อน)
  • ผ่อน 0% นาน 6 เดือน กับธนาคารธนชาติ (สามารถแจ้งที่เคาท์เตอร์การเงินได้เลย)
  • ราคานี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562