ตารางแพทย์

แผนกเลสิค (LASIK)

ลำดับ ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม - - - 17.00-19.00 - 13.00-16.00 13.00-16.00
2 นพ.มานะพล เล็กสกุล 17.00-19.00 - - - - - 8.30-16.00
3 นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช - - - - - 8.30-12.00 -
4 นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส 8.30-12.00 - 8.30-12.00 - 8.30-12.00 8.30-12.00 -
5 นพ.เอกอนันต์ อุตรชาติ - 8.30-12.00 - - - - -
6 นพ.ธนพล ลิรัฐพงศ์ - - - 13.00-19.00 13.00-19.00 8.30-12.00
7 พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล - 17.00-19.00 - - - 8.30-12.00 8.30-16.00
8 พญ.ฉันทกา สุปิยพันธ์ 17.00-19.00 17.00-19.00 - 13.00-19.00 - - 13.00-19.00
9 พญ.โศภิต ศมพันธ์พงศ์ 8.30-16.00 8.30-12.00 8.30-19.00 8.30-12.00 8.30-16.00 13.00-19.00 8.30-12.00
10 พญ.อภิรดี ปรีชานนท์ - 8.30-16.00 8.30-16.00 - - 8.30-16.00 -
11 พญ.เกศรา โกสัลล์ประไพ 17.00-19.00 - - - - - 13.00-16.00
Update: 21 พฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
เลขที่ 585 ถ.สิริธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (662) 886-6600-16 แฟกซ์ : (662) 433-3613
อีเมล์ : [email protected]
Logo ISO URS Certificate ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008