ทีมแพทย์

พญ. โศภิต ศมพันธุ์พงศ์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก (ปี 2543 – ปัจจุบัน)

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเฉพาะทาง

 • Fellowship in Cornea Research ,Washington University, St.Louis, Missouri, USA
 • Cornea and Refractive surgery fellowship Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, Massachusetts, USA
 • Post Fellowship training : ReLEx® SMILE using Zeiss VisuMax® Femtosecond Laser System
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-19.00 8.30-12.00 8.30-16.00 13.00-19.00 8.30-12.00
Update: 17 กรกฎาคม 2562

รศ.นพ. มานะพล เล็กสกุล

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การอบรมเฉพาะทาง

 • Fellowship in Cornea External Diseases and Refractive Surgery, Cornea Consultants, Boston, USA
 • Fellowship in Cornea External Diseases and Refractive Surgery, Wills Eye Hospital, Philadelphia, USA
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-19.00 - - - - - 8.30-16.00
Update: 17 กรกฎาคม 2562

พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การอบรมเฉพาะทาง

 • Fellowship in Corneal and Refractive Surgery,The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, Melbourne, Australia
 • Visiting fellow in Corneal and Refractive Surgery, University of San Francisco
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
- 17.00-19.00 - 17.00 - 19.00 - 8.30-12.00 8.30-16.00
Update: 17 กรกฎาคม 2562

นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การอบรมเฉพาะทาง

 • อบรมด้านกระจกตาและรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ (เลสิค) จากสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
 • Clinical fellowship of Cornea and Glaucoma and Refractive Surgery,Philips Eye Hospital, - Minnesota University, Mineapolis, Minnesota.
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
8.30-12.00 - 8.30-12.00 - 8.30-12.00 8.30-12.00 -
Update: 17 กรกฎาคม 2562

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

การอบรมเฉพาะทาง

 • ด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Cornea-External Ocular Disease & Refractive Surgery, Stein Eye Institute UCLA, LA, CA, ประเทศสหรัฐอเมริกา
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-19.00 17.00-19.00 - 13.00-19.00 - - 13.00-19.00
Update: 17 กรกฎาคม 2562

พญ.อภิรดี ปรีชานนท์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเฉพาะทาง

 • ด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • International fellow in Cornea, External disease and Refractive surgery, Department of Ophthalmology, Jules Stein Eye Institute, David Geffen School of Medicine at UCLA, USA (July 2004-June 2005)
 • Visiting International fellow in Refractive Surgery, Maloney Vision Institute, Los Angeles, California, USA (July 2004-June 2005)
 • Post Fellowship training : ReLEx® SMILE using Zeiss VisuMax® Femtosecond Laser System, Fatima University Medical Center, Valenzuela, Philippines (February 2018)
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
- 8.30-16.00 8.30-16.00 - - 8.30-16.00 -
Update: 17 กรกฎาคม 2562

พญ. เกศรา โกสัลล์ประไพ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยม อันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเฉพาะทาง

 • ด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Post Fellowship training : ReLEx® SMILE using Zeiss VisuMax® Femtosecond Laser System, Fatima University Medical Center, Valenzuela, Philippines (February 2018)
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-19.00 - - - - - 13.00-16.00
Update: 17 กรกฎาคม 2562

นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมเฉพาะทาง

 • สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
- - - - - 8.30-12.00 -
Update: 17 กรกฎาคม 2562

นพ.เอกอนันต์ อุตรภิชาติ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

ประวัติแพทย์

 • แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ 2522
 • วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี  พ.ศ.2528
 • ประกาศนียบัตร  สาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา รพ.รามาธิบดี
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
8.30 - 12.00 8.30-12.00 - - - - -
Update: 19 พฤศจิกายน 2562