(662) 886-6600-16

สิทธิพิเศษ! สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารปีการศึกษา 2561

ค่าตรวจประเมินสภาพตาก่อนผ่าตัด *
ราคา 800 บาท (ปกติ 1,200 บาท)

ค่าผ่าตัดวิธี PRK *
ราคา 36,000 บาท ต่อ 2 ข้าง (ปกติ 38,000 บาท)
และ 18,000 บาท ต่อ 1 ข้าง (ปกติ 20,000 บาท)

เฉพาะในช่วง 1 กันยายน 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. ตา หู คอ จมูก กำหนด


โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
เลขที่ 585 ถ.สิริธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (662) 886-6600-16 แฟกซ์ : (662) 433-3613
อีเมล์ : [email protected]
Logo ISO URS Certificate ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008