(662) 886-6600-13

ดาวน์โหลด โบว์ชัวร์


โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
เลขที่ 585 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (662) 886-6600-13 แฟกซ์ : (662) 433-3613
อีเมล์ : [email protected]
Logo ISO URS Certificate ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008