Call Center

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย จากการใส่คอนแทคเลนส์

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย จากการใส่คอนแทคเลนส์
พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์
บทความโดย
พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านตกแต่ง และเสริมสร้างเบ้าตา รพ. ตา หู คอ จมูก

คอนแทคเลนส์ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

ข้อดีของการใส่คอนแทคเลนส์ เช่น

  1. ผู้ใส่คงบุคลิกภาพเดิม โดยปราศจากแว่น
  2. ขนาดภาพที่เห็นเท่าเดิม

ถึงแม้เราใส่คอนแทคเลนส์ตามแพทย์แนะนำและได้มาตรฐาน ก็ยังสามารถพบภาวะแทรกซ้อนได้

เนื่องจากการในประเทศไทย เราสามารถหาซื้อคอนแทคเลนส์ใส่เองได้ง่าย (ตลาดนัดก็ยังสามารถหาซื้อได้) ประชาชนส่วนใหญ่ซื้อคอนแทคเลนส์ใส่เอง โดยมิได้รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ และ ตามท้องตลาดมีการขายคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะคอนแทคเลนส์ big eye

ดังนั้นด้วยสาเหตุข้างต้น จึงทำให้พบภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ

ภาวะที่พบได้บ่อย
  • กระจกตาติดเชื้อ
  • เยื่อบุตาอักเสบรุนแรง
  • ตาแห้งรุนแรง หรือ กระจกตาถลอก
  • เส้นเลือดตาขาวงอกเข้ามาในตาดำ

เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าว ผู้ที่มีความต้องการใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรพบและปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนใช้คอนแทคเลนส์ เพื่อตรวจวัดและใส่ขนาดที่เหมาะสม และเรียนรู้วิธีดูแล หรือทำเลสิค เพื่ออแก้ไข้ปัญหาสายตา ลดภาวะแทรกซ้อนจากคอนแทคเลนส์

หากท่านมีปัญหาจากการใช้คอนแทคเลนส์ ขอรับคำปรึกษาหรือเข้าตรวจได้ที่ ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลตาหูคอจมูก ได้ทุกวัน 8.00-20.00 น. โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์กว่า 37 ปี