Call Center

โรคหนังตาตกแต่เกิด (congenital ptosis)

โรคหนังตาตกแต่เกิด (congenital ptosis)
พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์
บทความโดย
พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านตกแต่ง และเสริมสร้างเบ้าตา รพ. ตา หู คอ จมูก

คือภาวะที่หนังตาตกที่พบในเด็กแรกเกิด อาจเป็นข้างเดียวหรือ2ข้าง สาเหตุมักเกิดจากกล้ามเนื้อลืมตาไม่พัฒนา , สาเหตุอื่นได้แก่ เส้นประสาทคู่ที่3อ่อนแรง, Marcus Gunn syndrome, blepharophimosis syndrome เป็นต้น

การที่หนังตาลดลงมาบดบังการมองเห็นในเด็ก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สมองด้านนั้นอาจไม่ได้รับการกระตุ้นการมองเห็น อาจทำให้เด็กมีภาวะตาขี้เกียจได้ นอกจากนี้ในกลุ่มเด็กหนังตาตกมักพบภาวะสายตาเอียงได้สูงกว่าเด็กปกติ และอาจก่อให้เกิดภาวะตาขี้เกียจได้เช่นกัน

การรักษา: ส่วนใหญ่รักษาด้วยการทำผ่าตัด

เมื่อไหร่จึงผ่าตัด: ขึ้นกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ ความรุนแรง อายุ จำนวนข้างที่เป็น และการปรากฏของภาวะตาขี้เกียจ

หากลูกหลานของท่านมีหนังตาตก อย่าลืมพามาพบจักษุแพทย์ เพื่อประเมินหาสาเหตุและการรักษาที่ถูกต้องนะคะ