Call Center

แสง UV ให้โทษต่อตาอย่างไร

แสง UV ให้โทษต่อตาอย่างไร
บทความโดย
ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
จักษุแพทย์ รพ. ตา หู คอ จมูก

แสง UV ก่อให้เกิดความผิดปกติในส่วนต่าง ๆ ของดวงตา ได้แก่ เปลือกตา ผิวหนังอักเสบ มีจุดด่าง มีริ้วรอย และเชื่อกันว่าเป็นตัวทำหรือเร่งให้เกิดมะเร็งผิวหนังบริเวณเปลือกตา เช่น basal cell CA, squamous cell CA ตลอดจน malignant melanoma เยื่อบุตา มีการเสื่อมของเยื่อบุตา ก่อให้เกิดต้อลม นานเข้าลุกลามกลายเป็นต้อเนื้อ

กระจกตา หากรับแสง UV มากฉับพลัน ทำให้เกิดการอักเสบเป็นจุดๆ ทั่วผิวกระจกตาที่เรียกกันว่า UV punctate keratitis ดังที่พบในช่างเชื่อมโลหะที่ไม่สวมแว่นกันแสง UV ระหว่างทำงาน หรือนักเล่นสกีไม่สวมแว่น เกิดภาวะเรียกกันว่า snow blindness ชั่วคราว หรือในรายที่ได้รับแสง UV ทีละน้อย นานเข้าเกิดภาวะที่เรียก climatic droplet keratopathy เป็นเหตุทำให้เกิดต้อกระจกเร็วกว่าคนทั่วไป ในคนที่รับแสง UV มากกว่าคนปกติ

จอตา เชื่อว่าทั้งแสง UV แสง infrared เป็นเหตุให้เกิด eclipse burn หรือ solar retinopathy แม้แต่ภาวะจอตาส่วนกลางเสื่อม (age-related macular degeneration) ก็เชื่อว่าแสง UV น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง