Call Center

แสงสีฟ้า (ตอนที่ 4)

ปรับตัวให้เข้ากับยุค IT

ไหนๆ โลกเราก็มาถึงยุค IT กัน เกือบทุกคนใช้เครื่อง electronic วันละหลายชั่วโมง จะทำอย่างไรที่ทำให้เราใช้เครื่องเหล่านั้นอย่างปลอดภัย สบายตา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ห่างไกลจากแสงสีฟ้าที่ดูเหมือนหลายๆ คนว่าอันตราย ขอเสนอแนะดังนี้

  1. วางโต๊ะคอมพิวเตอร์ในที่เหมาะสม อย่าหันหน้าจอสู่แสงไฟจากหลอดไฟในห้อง หรือแสงจากหน้าต่างเพื่อลด glare
  2. ตั้งจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับตา เพื่อผู้ใช้ไม่ต้องแหงนหน้าบ่อยๆ ระยะจอคอมพิวเตอร์ห่างจากตาประมาณ 0.45-0.50 เมตร จัดเก้าอี้นั่งให้เหมาะสม
  3. ทำความสะอาดจอ ขจัดฝุ่นที่อนูเล็กๆ หน้าจอ เป็นต้นกำเหนิดให้เกิด glare ที่ไม่สบายตา
  4. ปรับ background ของจอแทนที่จะเป็นสีขาวจัด (bright white) ให้เป็น cool grey ที่สบายตากว่า
  5. เพื่อป้องกันแสงสีฟ้า อาจใช้แผ่นกรองสีฟ้าวางหน้าคอมพิวเตอร์
  6. อาจปรับหน้าคอมพิวเตอร์สำหรับ Windows 10 ปรับให้อยู่ใน mode “Night light” หริอถ้าเป็น Apple (Mac os) ปรับเป็น “Night shift” ตลอดจนใช้ mode iris mini หรือ flux ซึ่งขจัดแสงสีฟ้าไปได้ หรือบางรายอาจสวมแว่นตาที่เคลือบสารกันแสงสีฟ้า
  7. การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์มักทำให้กระพริบตาน้อยกว่าปกติ ทำให้ตาแห้ง อาจเตือนให้กระพริบตาหรือใช้น้ำตาเทียมช่วยเป็นระยะๆ
  8. มีคนเสนอสูตรการพักสายตาเป็นระยะๆ เป็นสูตร 20:20:20 คือใช้สายตาหน้าจอ 20 นาที แล้วมองไกลไป 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาที แล้วกลับมาทำงานหน้าจอใหม่ ทุก 2 ชั่วโมง ควรลุกจากที่นั่ง เปลี่ยนอิริยาบทซักครู่แล้วกลับมาทำงานใหม่
  9. คอยตรวจเช็คสายตาเป็นระยะ โดยเฉพาะหากมีอาการผิดปกติ
  10. คงยังไม่ต้องกลัวแสงสีฟ้ามากเกินไป อันตรายต่างๆ เป็นเพียงคาดว่าอาจจะทำลายจอตา แต่ในความเป็นจริง ร่างกายเรามีกระบวนการป้องกันตาตัวเองให้พ้นอันตรายจากแสงสีฟ้าอยู่บ้าง
บทความโดย
ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
จักษุแพทย์ รพ. ตา หู คอ จมูก