Call Center

ยาที่อาจทำให้เกิดต้อหินเฉียบพลัน

รายชื่อยาที่อาจทำให้เกิดต้อหินเฉียบพลัน

ดังที่ได้กล่าวไปในบทความที่แล้วว่า ยาบางประเภทอาจทำให้เกิดต้อหินเฉียบพลันได้ ดังนั้นเราลองมาเช็คกันดูว่าได้ใช้ยาเหล่านี้กันใหม่ (บทความนี้จะนำเสนอยาที่ใช้บ่อยๆ อาจไม่ได้ครอบคลุมทุกชนิด)ถ้าใช้แล้วตายังมองเห็นปกติไม่ปวดก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้ามีอาการปวดตา สายตาเปลี่ยน หรือปวดหัวก็ควรมาเช็คกับจักษุแพทย์เพื่อความมั่นใจ

  1. ยาแก้แพ้ (antihistamine) เช่น fexofenadine
  2. ยาพ่นขยายหลอด เช่น salbutamol
  3. ยาแก้โรคกระเพาะ เช่น ranitidine, cimetidine
  4. ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น fluroxetine, Imipramine
  5. ยากันชัก เช่น Topiramate
  6. ยาขับปัสสาวะ เช่น Diamond
  7. ยาฉีดบางประเภท เช่น heparin, Botulinum toxin

ลองเช็คดูนะคะ ขอย้ำนะคะ การใช้ยาดังที่บอก ไม่ได้จำเป็นต้องเกิดต้อหินเฉียบพลันทุกคน เฉพาะคนที่อาการปวดหัว ปวดตา หรือค่าสายตาเปลี่ยน ควรมาให้จักษุแพทย์ตรวจค่ะ

พญ. เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ
บทความโดย
พญ. เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน รพ. ตา หู คอ จมูก