Call Center

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ

มีบทความจาก ba-bamail.com อันหนึ่ง เขียนโดย Natalia Jones น่าสนใจที่ว่า “ตา สามารถคาดการว่าอาจเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจในเวลาข้างหน้า”

มีคำพูดจากผลการวิจัยใหม่ๆ แจ้งไว้ว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ตามตัวอักษรคงหมายความว่า การตรวจตา พอบอกได้ว่าคนคนนั้นอาจมีความดันโลหิตสูงหรือมีโรค cardio vascular ในภายภาคหน้า

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีแนวโน้มพบมากขึ้น และมีหลายอย่างที่เรายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ดีอยู่ที่การตรวจพบแต่เนิ่นๆ และการป้องกัน มีหลายรายที่เกิดโรคหัวใจกะทันหัน โดยอธิบายสาเหตุไม่ได้แน่ชัด การตรวจง่ายๆ ที่ไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษมากมาย น่าจะเป็นประโยชน์ จึงหันมาดูตรวจตาดูว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราคาดการ์ณข้างหน้าในผู้ป่วยแต่ละราย

กุมารแพทย์ชาวสวิสเคยรายงานว่า สามารถพบการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในตา ที่ถือว่าเป็นความผิดปกติอันแรก ที่บ่งว่าจะมีโรคความดันโลหิตสูงตามมา ตั้งแต่เด็กอายุเพียง 6 ปี ในประเทศอังกฤษพบการเปลี่ยนแปลงจอตาในคนวัยกลางคน ถึงสูงอายุ ในจำนวนถึง 55,000 คน มีรายงานอีกอันพบการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดจอตา โดยตรวจในคน 3.5 ล้านคน พบหลอดเลือดฝอยขนาดเล็ก (smallest capillaries) ในจอตามีการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง และมีหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งสะท้อนว่าอาจตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจดูการเปลี่ยนแปลง smallest retinal capillaries ที่ได้เร็วที่สุด คงต้องศึกษาละเอียดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทั้งๆ ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่มีผลต่อสายตา กล่าวคือ สายตายังปกติดี

บทความโดย
ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
จักษุแพทย์ รพ. ตา หู คอ จมูก