Call Center

ภาวะเปลือกตาล่างแบะ รักษาได้

ภาวะเปลือกตาล่างแบะ เกิดได้จากหลายสาเหตุ

  1. เกิดจากแผลเป็นดึงรั้งที่ผิวหนัง เช่นแผลน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ หรือ ตามหลังการผ่าตัดเก็บถุงใต้ตา เป็นต้น
  2. เกิดจากมีก้อนเนื้องอกถ่วงที่เปลือกตาหรือที่แก้มส่วนบน ดึงให้เปลือกตาแบะ
  3. เกิดจากกล้ามเนื้อรอบเปลือกตาอ่อนแรงจากเส้นประสาทเป็นอัมพาต
  4. เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อยืดหย่อนตามวัย

โดยสาเหตุในข้อ3และ4 เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

การรักษาแก้ไขแนะนำให้พบจักษุแพทย์เพื่อสืบหาสาเหตุของเปลือกตาแบะ และรักษาที่ต้นเหตุอย่างถูกวิธี โดยแนวทางการรักษาอาจเป็นการรักษาตามอาการ รักษาด้วยการหยอดยา หรือ แก้ไขด้วยการผ่าตัด

พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์
บทความโดย
พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านตกแต่ง และเสริมสร้างเบ้าตา รพ. ตา หู คอ จมูก