ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป

โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล


ข่าวประชาสัมพันธ์